Jury rapporten

Tijdens de wedstrijden worden er door de vakjury twee rapporten gebruikt.
Een vakjuryrapport en een randvoorwaardenrapport.
Een link naar beide rapporten vindt je hieronder.

Vakjuryrapport
Juryrapport Randvoorwaarden