Omschrijving van de verschillende opgietsessies

Basis opgieting

opgieitng

Met een basis opgieting wordt bedoeld een opgietsessie zoals deze over het algemeen door de saunameester in de cabine waar hij/zij draait verzorgd wordt.

Daarbij gaan we ervan uit dat de saunameester de cabine niet verkleed betreedt. Wel is de saunameester dusdanig gekleed dat het onder en boven lichaam bedekt is. Bijvoorbeeld een hamamdoek of een korte broek en een T-Shirt.

De saunameester heeft de standaard materialen bij zich om een sessie te verzorgen, denk daarbij aan emmers water of ijs met geuren, een opscheplepel, een zweetdoek, wapper materialen in de vorm van handdoeken, waaiers en of vaandels en eventuele muziek.

In de basis opgieting laat de saunameester zien de basistechnieken voor het verzorgen van een opgietsessie te beheersen. De basistechnieken zijn als volgt;

Veiligheid, hygiëne en gastvrijheid.

Hierbij wordt getoond dat de gasten voor, tijdens en na de sessie goed behandeld worden.
Voor de sessie wordt aangegeven wat de saunameester gaat doen, tijdens de sessie wordt er veilig en hygiënisch gebruik gemaakt van de opgietmaterialen en is er oogcontact met de gasten. Ook wordt ervan de saunameester verwacht dat hij regelmatig zijn zweetdoek gebruikt. Na de sessie worden de gasten goed begeleid en geïnformeerd over het koelproces.

Warmte

Wanneer de saunameester aangeeft een milde, warme, of extra warme opgieting te gaan verzorgen dan wordt er verwacht dat de vermelde staat door de gehele cabine bereikt wordt. Bovenin zal het natuurlijk warmer zijn dan onderin.

Wappers

Hierbij laat de saunameester zien verschillende handdoek technieken te beheersen om de vochtige lucht , de geuren en de warmte in de cabine te verspreiden. De saunameester laat zien dat de gasten op iedere plek in de cabine voorzien kunnen worden van een persoonlijke wapper.

Geuren

Hierbij laat de saunameester zien dat de geurmiddelen veilig gebruikt worden en juist gedoseerd.

‘Basis plus’ opgieting

Een basis plus opgieting is een basis opgieting waaraan een thema toegevoegd wordt.
Een thema kan een muzikale, een klanken of een stilte sessie zijn. Bijvoorbeeld een thema over de zee met daarbij muziek over de zee of een sessie waarin men probeert de gasten in een volledig rustige en stille omgeving te laten ontspannen.

Wat van belang is bij een ‘basis plus’ opgieting is dat de saunameester laat zien alle technieken van een basis opgieting te beheersen en daarnaast een thema in deze sessie kan brengen. Bij gebruik van een thema moet het geheel wel kloppen. Wil de saunameester een ontspannen stille sfeer creëren dan is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat deze als een dolle stier door de cabine loopt. Ook de geuren moeten bij het thema kloppen. Bijvoorbeeld; geen zeewier gebruiken in een sessie over de woestijn.

Een demonstratie of demo opgieting

Een demo opgieting is een opgietsessie waarin een basis opgieting verwerkt zit met een thema waarbij vanaf het begin tot het eind van de sessie het totaalbeeld compleet is.

Dit kan zijn doordat er aandacht besteed is aan de aankleding van de saunameester en of de cabine. Het kan zijn dat er met de handdoeken showtechnieken uitgevoerd worden om het thema kracht bij te zetten. De gasten worden van het begin tot het einde van de sessie meegenomen in het thema dat de saunameester hen presenteert.

Dit zijn veelal de opgietsessies zoals deze tijdens opgietdagen worden verzorgd.

Van belang bij een demo opgieting is dat daarbij de onderdelen van een basis opgieting niet mogen ontbreken.

Verloop van een opgieting tijdens de Nederlandse kampioenschappen.

De saunameester mag de cabine 20 min. voor aanvang van de sessie betreden om de opgietsessie voor te bereiden. Daarvoor mag assistentie ingeschakeld worden.

Op de geplande tijd start de saunameester met het toespreken van zijn/haar gasten.

Hier geeft de saunameester o.a. aan of het een milde, warme of extra warme opgietsessie gaat worden en welke geuren of dat de saunameester gaat gebruiken. ( Dit om de gasten de gelegenheid te geven om eventueel van de sessie af te zien omdat ze niet tegen een bepaalde geur kunnen of geen extra warme sessie willen bezoeken )

De sessie in de cabine mag maximaal 15 minuten duren. ( De tijd gaat in vanaf het moment dat de deur dicht gaat en of de muziek gestart is )

Na de sessie zorgt de saunameester voor zijn gasten en zorgt deze ervoor dat, al dan niet met hulp, de cabine z.s.m. opgeruimd is. Alle door de saunameester gebruikte attributen en opgietmaterialen worden dan uit de cabine gehaald.

Tijdens de wedstrijd sessie moeten minimaal de volgende technieken getoond worden;

Helikopter, Bovenklap (torero), Onderklap (damesgeschenk), Zijslag.

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen is het volgende niet toegestaan;

  • Vuur, in welke vorm dan ook.
  • Glas in de cabine.
  • Het mengen van geuren in de cabine.
  • Elektrische bedrading is niet toegestaan (ook niet geaard).
  • Het zonder toestemming van de eigenaar aanbrengen van, schroeven, spijkers en dergelijke om attributen aan op te hangen.