Nieuwsarchief

  • Nieuwe bestuursleden

    Nadat we afscheid hadden genomen van Mary en Harry Mensink als bestuursleden werden de leden die zich als kandidaat gesteld hadden voor het bestuur gekozen.We mogen Monique Valckx, Monique van […]


  • Afscheid van bestuursleden

    Met dank voor de jarenlange inzet voor de vereniging hebben we tijdens de ledenvergadering van 1 juli 2022 afscheid genomen van Mary en Harry Mensink als bestuursleden van onze vergadering. […]