Nieuwsarchief

  • Wedstrijddata 2023


  • Nieuw voor de leden

    In het menu voor de leden is nu ook het archief van de nieuwsbrieven opgenomen.Daar kan je de nieuwsbrieven die vanaf 2022 verstuurd zijn terug vinden.


  • Nieuwe bestuursleden

    Nadat we afscheid hadden genomen van Mary en Harry Mensink als bestuursleden werden de leden die zich als kandidaat gesteld hadden voor het bestuur gekozen.We mogen Monique Valckx, Monique van […]