Nieuwe bestuursleden

Nadat we afscheid hadden genomen van Mary en Harry Mensink als bestuursleden werden de leden die zich als kandidaat gesteld hadden voor het bestuur gekozen.
We mogen Monique Valckx, Monique van der Wolf en Piet Oostwal verwelkomen als nieuwe bestuursleden. Monique Valckx kon niet bij de vergadering aanwezig zijn maar is wel tijdens de vergadering op de hoogte gesteld.